~Bertta~
Ensimmäinen kirjoitus oppimispäiväkirjaan.
Tämän idean taka-ajatus on muuttaa omia opiskelu- ja oppimistapoja mahtavan oppimisohjausluennon innoittamana. Kun ollaan niin vaativalla ja pitkäjänteisellä tiellä kuin lääketieteen pääsykokeeseen lukeminen ja lääkäriksi tuleminen, omiin oppimistottumuksiin on pakko tehdä huomattavia muutoksia.
Mitä olen päättänyt tehdä toisin?
Ensimmäisenä ja tärkeimpänä asiana on lukusuunnitelma. Paha peikko. Nyt yritän ponnistaa ja oppia näitä tekemään. Jotenkin vain lukemalla sen verran mitä ehtii silloin kun ehtii ei sisälle päästetä. Muutoksia on tehtävä. Joten tavoite numero yksi on, että meistä lukusuunnitelman kanssa tulee hyviä kavereita.
Toinen asia on oppimisstrategiat. Toinen tavoite on kokeilla ja antaa mahdollisuus joka ikiselle oppimisstrategialle, mitä meidän kurssin ohjauskirjasessa esitetään. Opittavan alueen selaaminen, mitä osaan ennestään, kysymyksien tekeminen ennen lukua. Lukemisen yhdeydessä asian pohtiminen ja yhteyksien etsiminen. Mindmapin tekeminen. Kaavioiden, tiivistelmien, syy-seuraussuhteiden etsiminen.
Kolmas tavoite on oppimispäiväkirjan pitäminen. Sitä varten tämä blogi on. Tässä tulen pohtimaan kaikkia, mitä olen oppinut, mitä en oppinut. Mikä herätti erityisiä ajatuksia ja mistä sain ahaa-elämyksen. Mitä pitää vielä tarkentaa ja mitä kerrata. Mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä. Tarkoituksena on olla mahdollisimman avoin ja rehellinen itselle, epäonnistumiset pitää todeta ajoissa ja tehdä asian eteen jotain että se korjaantuu.
Tämä tulee olemaan haastavaa. Minulla on oppimisen kehittämiseen liittyen kolme tavoitetta, joita kohti mennään ja ollaan parempia oppijoita.